diorama

De bundel ‘diorama ‘ wordt voorgesteld op zaterdag 08/10/2022 (20u00) in De Groene Waterman te Antwerpen.

Hier vind je de uitnodiging van de bundelpresentatie

In diorama schuiven diverse levensvormen als miniaturen aan de lezer voorbij. Figuren spreken zich uit tegen de krachten die hen klein houden of beknellen. Is de meervoudige mens herleid tot restproduct van zichzelf, uitgehard en ontdaan? Wat na de kaalslag van het teveel? Tegelijkertijd is er de niet-aflatende zoektocht naar vormen van verbinding, hoe fragiel ook.
In beeldrijke verzen schetst Frederik Bosmans fracties van klein verlies naast een dwingende aanblik van die grotere wereld, met haar technologische en maatschappelijke druk.
Een veelstemmige bundel die knarst en wild met de eigen taal woekert.

(c) 2022 – frederik bosmans

(c) afb. Getty Images