diorama

dichtfilm ‘goudkoorts/goldrush’ uit de bundel diorama (Uitgeverij P.)

credits tekst en montage: Frederik Bosmans – stem: Antony Samson – opname: Bert Luyckx – muziek: This will destroy you – beeld: allovertheinterweb

over de bundel

De bundel diorama werd in het najaar van 2022 voorgesteld in De Groene Waterman te Antwerpen.

“In diorama schuiven diverse levensvormen als miniaturen aan de lezer voorbij. Figuren spreken zich uit tegen de krachten die hen klein houden of beknellen. Is de meervoudige mens herleid tot restproduct van zichzelf, uitgehard en ontdaan? Wat na de kaalslag van het teveel? Tegelijk is er de niet-aflatende zoektocht naar vormen van verbinding, hoe fragiel ook.

In beeldrijke verzen schetst Frederik Bosmans fracties van klein verlies naast een dwingende aanblik van die grotere wereld, met haar technologische en maatschappelijke druk.

Een veelstemmige bundel die wild met de eigen taal woekert.”

Hier vind je de uitnodiging van de bundelpresentatie.

(c) 2022 – frederik bosmans

(c) afb. Getty Images